TP HCM: Phấn đấu đạt mức tiết kiệm năng lượng trung bình hàng năm từ 2% - 2,5%

UBND TPHCM vừa ban hành Kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn thành phố (TP) giai đoạn 2016 – 2020; trong đó phấn đấu đạt mức tiết kiệm năng lượng trung bình hàng năm từ 2% - 2,5% mức tiêu thụ năng lượng so với dự báo nhu cầu.

Theo đó, TP sẽ ứng dụng rộng rãi trang thiết bị hiệu suất cao, công nghệ tiên tiến, công nghệ tiết kiệm năng lượng, thay thế dần các trang thiết bị có hiệu suất thấp, tiến tới loại bỏ các trang thiết bị có công nghệ lạc hậu.

Phấn đấu giảm mức tiêu hao năng lượng ít nhất 10% đối với một số nhóm ngành sử dụng nhiều năng lượng; áp dụng quy trình quản lý, vận hành tiên tiến đảm bảo sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong sản xuất đặc biệt đối với cơ sở tiêu thụ nhiều năng lượng.

Đến năm 2020, TP HCM phấn đấu có 10% doanh nghiệp tiêu thụ năng lượng trọng điểm trên địa bàn áp dụng có hiệu quả hệ thống quản lý năng lượng theo tiêu chuẩn ISO 50001.

100% các công trình xây dựng mới hoặc cải tạo tuân thủ các quy định của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình xây dựng sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; ứng dụng các giải pháp, thiết bị chiếu sáng hiệu suất cao, tiết kiệm điện cho 100% công trình chiếu sáng công cộng xây dựng mới và cải tạo.

Phát triển hệ thống giao thông đáp ứng nhu cầu vận tải với chất lượng ngày càng cao, tiết kiệm nhiên liệu, hạn chế gây ô nhiễm môi trường.


  • 21/03/2016 11:09
  • Sơn Hà