Quảng Ngãi: Phấn đấu tiết kiệm 6,9% tổng mức tiêu thụ năng lượng

UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa ban hành quyết định số 249/QĐ-UBND về Kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2016 -2020. Theo đó, toàn tỉnh phấn đấu tiết kiệm 6,9% tổng mức tiêu thụ năng lượng so với dự báo nhu cầu năng lượng.

Tỉnh Quảng Ngãi cũng đề ra mục tiêu giảm tổn thất điện năng trong khâu phân phối, kinh doanh xuống còn từ 4,5-4,6% đến năm 2020; giảm trên 30% tổng mức tiêu thụ điện năng trong lĩnh vực chiếu sáng công cộng.

Để đạt được các mục tiêu trên, kế hoạch đã đề ra các nhiệm vụ chủ yếu, bao gồm: tăng cường quản lý nhà nước về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; tuyên truyền nâng cao nhận thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, bảo vệ môi trường; phát triển phổ biến các trang thiết bị hiệu suất cao, tiết kiệm năng lượng, từng bước loại bỏ các trang thiết bị hiệu suất thấp. 

Bên cạnh đó, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong các tòa nhà và cơ quan, trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh và dịch vụ, trong chiếu sáng công cộng, trong hoạt động giao thông vận tải, trong sản xuất nông nghiệp, trong quản lý và kinh doanh điện. 


  • 28/06/2016 02:41
  • Sơn Hà