Phú Thọ: Phấn đấu xử lý 100% rác thải sinh hoạt khu đô thị vào năm 2020

Đề án thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2016 – 2020 mới được ban hành.

Mục tiêu cụ thể của Đề án là tổ chức thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt đạt 100% khu dân cư ở đô thị và trên 65% khu dân cư tập trung ở nông thôn; tăng cường đầu tư các phương tiện, thiết bị để thu gom, vận chuyển rác đến khu vực xử lý; cải tạo, khắc phục tình trạng ô nhiễm và giảm tải cho Nhà máy chế biến phế thải đô thị Việt Trì; hoàn thành đưa vào sử dụng Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt tại xã Trạm Thản (huyện Phù Ninh).

Trong giai đoạn 2016 – 2018, tỉnh duy trì công tác thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải tại 299 khu dân cư ở đô thị và 630 khu dân cư tập trung ở nông thôn; thành lập các tổ, đội vệ sinh thực hiện công tác thu gom, vận chuyển rác thải tại 14 khu dân cư ở đô thị và 224 khu dân cư tập trung ở nông thôn, nâng tổng số khu dân cư được thu gom, xử lý rác thải ở đô thị là 313/313 khu dân cư (đạt 100%), ở nông thôn là 854/1.579 khu dân cư (đạt 54%).

Trong giai đoạn 2019 – 2020, Phú Thọ duy trì công tác thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải tại 313 khu dân cư ở đô thị và 854 khu dân cư tập trung ở nông thôn; thành lập các tổ, đội thực hiện công tác thu gom và vận chuyển rác thải tại 211 khu dân cư tập trung ở nông thôn, nâng tổng số khu dân cư được thu gom, xử lý rác thải ở nông thôn là 1.065/1.579 khu dân cư (đạt 67%).


  • 01/11/2016 10:18
  • Sơn Hà