Hà Nội: Ban hành kế hoạch thực hiện chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2016

Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2016 đã được UBND thành phố Hà Nội ban hành theo kế hoạch số 47/KH-UBND, ký ngày 1/3/2016.

Mục tiêu của Kế hoạch là nâng cao kỹ năng sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong cộng đồng của Thủ đô Hà Nội, phấn đấu đạt mức tiết kiệm năng lượng từ 2%-3% mức tiêu thụ năng lượng so với dự báo nhu cầu.

Thúc đẩy các cơ sở, dự án đầu tư sử dụng nhiều năng lượng ứng dụng rộng rãi trang thiết bị hiệu suất cao, công nghệ tiên tiến, công nghệ tiết kiệm năng lượng và quản lý dự án đầu tư sử dụng nhiều năng lượng; nâng cao hiệu suất, giảm mức tiêu hao năng lượng ít nhất 3% đối với một số nhóm ngành sử dụng nhiều năng lượng.

Chi tiết kế hoạch xem file đính kèm

 


  • 23/03/2016 04:06
  • Ngọc Tuấn