EVNSPC: Tiết kiệm hơn 2% lượng điện thương phẩm trong nửa đầu năm 2020

Theo Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), sản lượng điện tiết kiệm trong 6 tháng đầu năm 2020 là 770 triệu kWh, đạt 2,1% sản lượng điện thương phẩm thực hiện.

Từ đầu năm EVNSPC đã triển khai nhiều chương trình tuyên truyền tiết kiệm điện. Ảnh: Ng.Tuấn.  

Trong đó, tính riêng lượng điện tiết kiệm trong tháng 6/2020 đạt 121 triệu kWh.  

Để có được kết quả này, trong 6 tháng đầu năm 2020, Tổng công ty đã triển khai nhiều chương trình tiết kiệm điện như: Tiết kiệm điện tại ấp, tuyến phố; gia đình tiết kiệm điện; phối hợp với các Sở, Phòng Giáo dục lập kế hoạch tuyên truyền tiết kiệm điện trong trường học; phối hợp với các nhà cung cấp xây dựng đề án hỗ trợ cho các phụ tải đặc thù để tiết kiệm điện trong nuôi tôm công nghiệp, trồng hoa cúc; triển khai các dự án tiết kiệm năng lượng đầu tư theo mô hình ESCO...

Bên cạnh đó, EVNSPC đã triển khai nhiều giải pháp để thực hiện tốt công tác nâng cao hiệu quả vận hành hệ thống như ứng dụng thiết bị công nghệ mới, tăng cường thực hiện công tác vệ sinh cách điện và sửa chữa điện nóng hotline…

Ngoài ra, các công ty điện lực trực thuộc EVNSPC còn tổ chức tuyên truyền những lợi ích của việc lắp đặt, sử dụng điện mặt trời mái nhà cũng như triển khai lắp đặt công tơ hai chiều cho các khách hàng đăng ký bán điện. Lũy kế đến hết tháng 6/2020, Tổng công ty có 6.079 khách hàng đăng ký bán điện qua hình thức này; EVNSPC đã thanh toán tiền mua điện cho 4.159 khách hàng, với sản lượng điện thanh toán là 86,97 triệu kWh, tương ứng số tiền hơn 195 tỷ đồng.


  • 08/07/2020 03:35
  • Ngọc Tuấn