180.935kWp

Là tổng công suất tấm pin mặt trời mái nhà của 6.079 khách hàng tại 21 tỉnh, thành phía Nam đã ký hợp đồng bán điện mặt trời mái nhà với Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) tính đến hết tháng 6/2020.

Điện mặt trời mái nhà ngày càng được nhiều khách hàng các tỉnh, thành phía Nam quan tâm lắp đặt và sử dụng. Ảnh: Ng.Tuấn.

Theo EVNSPC, lũy kế tổng sản lượng điện mặt trời mái nhà của khách hàng phát lên lưới đến ngày 29/6/2020 là 124,68 triệu kWh, trong đó sản lượng tháng 6 là trên 27 triệu kWh.

Đến hết tháng 6, Tổng công ty đã thanh toán tiền mua điện mặt trời mái nhà cho 4.159 khách hàng với sản lượng điện thanh toán là 86,97 triệu kWh tương ứng số tiền đã trả cho khách hàng 195,65 tỷ đồng.

Hiện Tổng công ty vẫn tiếp tục hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp, hộ dân trên địa bàn 21 tỉnh, thành phía Nam lắp đặt công tơ 2 chiều đăng ký bán điện mặt trời mái nhà.


  • 07/07/2020 02:20
  • Ngọc Tuấn