• 12/05/2020

Là tổng công suất lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà (ĐMTMN) trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, tính đến hết tháng 4/2020.


  • 08/05/2020

Là sản lượng điện tiết kiệm trong 4 tháng đầu năm 2020 của Công ty Điện lực Hà Tĩnh (PC Hà Tĩnh), đạt 27% kế hoạch năm.


  • 07/05/2020

Là tổng công suất lắp đặt của 27.631 công trình điện mặt trời mái nhà trên phạm vi cả nước tính đến cuối tháng 4/2020.


  • 16/04/2020

Theo Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tổng công suất lắp đặt điện mặt trời áp mái (ĐMTAM) lũy kế 3 tháng đầu năm của khách hàng là 64.518 kWp. Tổng sản lượng điện từ nguồn ĐMTAM phát lên lưới trong quý I/2020 là 46,84 triệu kWh.


  • 14/04/2020

Là sản lượng điện mặt trời được Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) huy động trong quý I năm 2020 nhằm đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định.


  • 09/04/2020

Là sản lượng điện tiết kiệm trên địa bàn tỉnh Trà Vinh trong 3 tháng đầu năm 2020, đạt 21,4% so với kế hoạch năm 2020 Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) giao.


  • 18/03/2020

Là tổng công suất dự kiến tiết giảm trong chương trình điều chỉnh phụ tải điện (DR) năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.


  • 05/03/2020

Là tổng công suất lắp đặt nguồn điện mặt trời mái nhà tại 776 trụ sở các đơn vị trực thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam từ năm 2019 đến nay.


  • 06/01/2020

Là sản lượng điện tiết kiệm năm 2019 của Công ty Điện lực Trà Vinh, tương đương 1,82% sản lượng điện thương phẩm, đạt 116,17% kế hoạch.


  • 01/11/2019

Là khoản tín dụng vay không bảo lãnh Chính phủ được ký kết mới đây giữa Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và đại diện Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) cho dự án Nhà máy Điện mặt trời Sê San 4.