• 28/05/2020

UBND tỉnh Quảng Nam vừa có công văn số 2821/UBND-KTN ngày 26/5/2020, yêu cầu các cơ quan, ban ngành liên quan thực hiện nghiêm Chỉ thị 20/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020 - 2025.


  • 25/05/2020

Bộ Công Thương vừa có văn bản số 3641/BCT-ĐL ngày 21/5/2020 gửi Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) về việc phát triển điện mặt trời mái nhà theo Quyết định 13/2020/QĐ-TTg về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam.


  • 05/05/2020

UBND tỉnh Phú Thọ đã ban hành Kế hoạch số 1328/KH-UBND về việc thực hiện Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2020 - 2030.


  • 13/04/2020

Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đã ký xác thực Văn bản hợp nhất số 23/VBHN-BCT ngày 24/03/2020 về Quy định dán nhãn năng lượng cho các phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương.


  • 13/04/2020

Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đã ký xác thực Văn bản hợp nhất số 24/VBHN-BCT ngày 24/03/2020 về Quy định định mức tiêu hao năng lượng trong ngành công nghiệp sản xuất bia và nước giải khát.


  • 10/04/2020

Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đã ký xác thực Văn bản hợp nhất số 26/VBHN-BCT ngày 24/03/2020, về quy định định mức tiêu hao năng lượng trong ngành nhựa.


  • 09/04/2020

Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đã ký xác thực Văn bản hợp nhất số 25/VBHN-BCT ngày 24/03/2020, về Quy định định mức tiêu hao năng lượng trong ngành công nghiệp chế biến thủy sản, áp dụng cho quá trình chế biến công nghiệp của các nhóm sản phẩm cá da trơn và tôm.


  • 08/04/2020

Mới đây, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đã ký xác thực Văn bản hợp nhất số 27/VBHN-BCT ngày 24/03/2020, về Quy định định mức tiêu hao năng lượng trong ngành công nghiệp thép.


  • 08/04/2020

Mới đây, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đã ký xác thực Văn bản hợp nhất số 28/VBHN-BCT ngày 24/03/2020, về Quy định định mức tiêu hao năng lượng trong sản xuất giấy.


  • 06/04/2020

Mới đây, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đã ký xác thực Văn bản hợp nhất số 29/VBHN-BCT ngày 24/03/2020, về việc lập kế hoạch, báo cáo thực hiện kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; thực hiện kiểm toán năng lượng.