Bảo vệ ngôi nhà chung
Tiết kiệm điện - Tiết kiệm ngân quỹ gia đình và tài nguyên quốc gia Tiết kiệm năng lượng - Bảo vệ và gìn giữ "ngôi nhà chung"
Bảo vệ ngôi nhà chung
Tiết kiệm điện - Tiết kiệm ngân quỹ gia đình và tài nguyên quốc gia Tiết kiệm năng lượng - Bảo vệ và gìn giữ "ngôi nhà chung"
Hành động 365 ngày
Tiết kiệm điện - Tiết kiệm ngân quỹ gia đình và tài nguyên quốc gia Tiết kiệm năng lượng - Bảo vệ và gìn giữ "ngôi nhà chung"
.
Sản lượng điện tiết kiệm của TP.HCM tăng 2,48%

Sản lượng điện tiết kiệm của TP.HCM tăng 2,48%

Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC) cho biết, trong 9 tháng năm 2016 sản lượng điện tiết kiệm trên địa bàn TP.HCM đạt 345,9 triệu kWh, tăng 2,48% so với cùng kỳ năm 2015. Tổng công ty đang tích cực triển khai các chương trình tiết kiệm điện để hoàn thành mục tiêu năm 2016.