Giờ Trái Đất
Bảo vệ ngôi nhà chung
Tiết kiệm điện - Tiết kiệm ngân quỹ gia đình và tài nguyên quốc gia Tiết kiệm năng lượng - Bảo vệ và gìn giữ "ngôi nhà chung"
Bảo vệ ngôi nhà chung
Tiết kiệm điện - Tiết kiệm ngân quỹ gia đình và tài nguyên quốc gia Tiết kiệm năng lượng - Bảo vệ và gìn giữ "ngôi nhà chung"
Hành động 365 ngày
Tiết kiệm điện - Tiết kiệm ngân quỹ gia đình và tài nguyên quốc gia Tiết kiệm năng lượng - Bảo vệ và gìn giữ "ngôi nhà chung"
.
PC Đà Nẵng kêu gọi khách hàng cùng hành động hưởng ứng Giờ trái đất

PC Đà Nẵng kêu gọi khách hàng cùng hành động hưởng ứng Giờ trái đất

Sáng ngày 22/3 tới, Công ty Điện lực Đà Nẵng (PC Đà Nẵng) sẽ tổ chức đợt tuyên truyền tiết kiệm điện với sự tham gia của 30 đoàn viên thanh niên. Đoàn sẽ đi qua các tuyến phố chính trên địa bàn TP Đà Nẵng, mang theo thông điệp kêu gọi người dân, doanh nghiệp tích cực hưởng ứng chiến dịch Giờ trái đất và Chương trình tiết kiệm điện năm 2018.
Giờ trái đất 2018: Người dân, doanh nghiệp cùng chung tay hưởng ứng

Giờ trái đất 2018: Người dân, doanh nghiệp cùng chung tay hưởng ứng

Trước thời điểm diễn ra sự kiện chính Giờ trái đất năm 2018 vào thứ bảy ngày 24/3, người dân, doanh nghiệp đã và sẽ có những hành động gì để ủng hộ chiến dịch, bảo vệ môi trường, bảo vệ trái đất?