Bảo vệ ngôi nhà chung
Tiết kiệm điện - Tiết kiệm ngân quỹ gia đình và tài nguyên quốc gia Tiết kiệm năng lượng - Bảo vệ và gìn giữ "ngôi nhà chung"
Bảo vệ ngôi nhà chung
Tiết kiệm điện - Tiết kiệm ngân quỹ gia đình và tài nguyên quốc gia Tiết kiệm năng lượng - Bảo vệ và gìn giữ "ngôi nhà chung"
Hành động 365 ngày
Tiết kiệm điện - Tiết kiệm ngân quỹ gia đình và tài nguyên quốc gia Tiết kiệm năng lượng - Bảo vệ và gìn giữ "ngôi nhà chung"
.
PC Vĩnh Long: Sản lượng điện tiết kiệm vượt 47% kế hoạch giao

PC Vĩnh Long: Sản lượng điện tiết kiệm vượt 47% kế hoạch giao

Ông Nguyễn Long Ẩn, Phó Giám đốc kinh doanh Công ty Điện lực Vĩnh Long (PC Vĩnh Long) cho biết, năm 2016 sản lượng điện tiết kiệm của PC Vĩnh Long đạt 24,5 triệu kWh, tương ứng 2,95% sản lượng điện thương phẩm và đạt 147% kế hoạch được giao.
Mấu chốt của phát triển bền vững: Tư duy và hành động cùng nhau!

Mấu chốt của phát triển bền vững: Tư duy và hành động cùng nhau!

Nhân dịp năm mới 2017, Tiến sĩ Phạm Thái Lai - Tổng Giám đốc Siemens Việt Nam đã có buổi trò chuyện xung quanh vấn đề phát triển bền vững tại doanh nghiệp, cũng như tư duy và hành động của Tập đoàn Siemens hướng tới mục tiêu này.