Bảo vệ ngôi nhà chung
Tiết kiệm điện - Tiết kiệm ngân quỹ gia đình và tài nguyên quốc gia Tiết kiệm năng lượng - Bảo vệ và gìn giữ "ngôi nhà chung"
Bảo vệ ngôi nhà chung
Tiết kiệm điện - Tiết kiệm ngân quỹ gia đình và tài nguyên quốc gia Tiết kiệm năng lượng - Bảo vệ và gìn giữ "ngôi nhà chung"
Hành động 365 ngày
Tiết kiệm điện - Tiết kiệm ngân quỹ gia đình và tài nguyên quốc gia Tiết kiệm năng lượng - Bảo vệ và gìn giữ "ngôi nhà chung"
.
Vì đâu công trình xanh khó phát triển?

Vì đâu công trình xanh khó phát triển?

Nhiều ý kiến cho rằng, công trình xanh sẽ làm tăng thêm từ 20 - 30% tổng chi phí xây dựng. Thực tế có phải như vậy? PV Thế giới điện có cuộc trao đổi với ông Vũ Hồng Phong - Quản lý Dự án Công trình xanh, Hội đồng Công trình xanh Việt Nam.