Bảo vệ ngôi nhà chung
Tiết kiệm điện - Tiết kiệm ngân quỹ gia đình và tài nguyên quốc gia Tiết kiệm năng lượng - Bảo vệ và gìn giữ "ngôi nhà chung"
Bảo vệ ngôi nhà chung
Tiết kiệm điện - Tiết kiệm ngân quỹ gia đình và tài nguyên quốc gia Tiết kiệm năng lượng - Bảo vệ và gìn giữ "ngôi nhà chung"
Hành động 365 ngày
Tiết kiệm điện - Tiết kiệm ngân quỹ gia đình và tài nguyên quốc gia Tiết kiệm năng lượng - Bảo vệ và gìn giữ "ngôi nhà chung"
.
PC Hà Nam: Nỗ lực tuyên truyền tiết kiệm điện

PC Hà Nam: Nỗ lực tuyên truyền tiết kiệm điện

Để bảo đảm cung cấp điện ổn định cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt trong mùa hè, Công ty Điện lực Hà Nam (PC Hà Nam) đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp tiết kiệm điện năng.
Khuyến khích sản xuất và sử dụng thiết bị chiếu sáng hiệu suất cao

Khuyến khích sản xuất và sử dụng thiết bị chiếu sáng hiệu suất cao

Đó là một trong những giải pháp của Hội Điện lực sử dụng năng lượng điện tiết kiệm và hiệu quả trong chiếu sáng được ông Nguyễn Lê Thăng, Tổng thư ký Hội chia sẻ với tietkiemnangluong.vn.