Bảo vệ ngôi nhà chung
Tiết kiệm điện - Tiết kiệm ngân quỹ gia đình và tài nguyên quốc gia Tiết kiệm năng lượng - Bảo vệ và gìn giữ "ngôi nhà chung"
Bảo vệ ngôi nhà chung
Tiết kiệm điện - Tiết kiệm ngân quỹ gia đình và tài nguyên quốc gia Tiết kiệm năng lượng - Bảo vệ và gìn giữ "ngôi nhà chung"
Hành động 365 ngày
Tiết kiệm điện - Tiết kiệm ngân quỹ gia đình và tài nguyên quốc gia Tiết kiệm năng lượng - Bảo vệ và gìn giữ "ngôi nhà chung"
.
Hà Nội: Gần 20.000 học sinh tiểu học được tuyên truyền tiết kiệm điện

Hà Nội: Gần 20.000 học sinh tiểu học được tuyên truyền tiết kiệm điện

Chương trình “Sân chơi cuối tuần” do Đoàn thanh niên Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI) tổ chức từ tháng 5 đến tháng 9 năm 2018 đã tuyên truyền trực tiếp cho khoảng 20.000 học sinh tiểu học trên địa bàn Thủ đô kỹ năng phòng tránh tai nạn điện và hướng dẫn sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả.
Đi tìm vai trò của tư vấn xanh

Đi tìm vai trò của tư vấn xanh

Dưới đây là trao đổi của các chuyên gia tư vấn xanh (tư vấn chứng nhận công trình xanh), tư vấn thiết kế và đại diện chủ đầu tư về vai trò của tư vấn xanh trong quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.