Bảo vệ ngôi nhà chung
Tiết kiệm điện - Tiết kiệm ngân quỹ gia đình và tài nguyên quốc gia Tiết kiệm năng lượng - Bảo vệ và gìn giữ "ngôi nhà chung"
Bảo vệ ngôi nhà chung
Tiết kiệm điện - Tiết kiệm ngân quỹ gia đình và tài nguyên quốc gia Tiết kiệm năng lượng - Bảo vệ và gìn giữ "ngôi nhà chung"
Hành động 365 ngày
Tiết kiệm điện - Tiết kiệm ngân quỹ gia đình và tài nguyên quốc gia Tiết kiệm năng lượng - Bảo vệ và gìn giữ "ngôi nhà chung"
.
Để công tác tiết kiệm điện thiết thực và hiệu quả

Để công tác tiết kiệm điện thiết thực và hiệu quả

Hưởng ứng tháng hành động tiết kiệm điện và Giờ trái đất 2017, Tạp chí Công nghiệp & Tiêu dùng đã có cuộc trao đổi với ông Hồ Quang Thịnh - Phó Giám đốc Công ty Điện lực Bình Định xung quanh vấn đề này.
Việt Nam có nhiều tiềm năng tiết kiệm năng lượng

Việt Nam có nhiều tiềm năng tiết kiệm năng lượng

Đó là nhận định của ông Anton Beck - Giám đốc Chương trình Hợp tác toàn cầu, Cơ quan Năng lượng Đan Mạch thuộc Bộ Năng lượng, Hạ tầng kỹ thuật và Khí hậu Đan Mạch về Dự án chuyển hóa carbon thấp trong lĩnh vực tiết kiệm năng lượng (LCEE) sau 3 năm dự án được triển khai tại Việt Nam (tháng 1/2013 – 6/2017).